Agenda

Služby v oblasti informačných technológií sú vhodné predovšetkým pre spoločnosti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nedisponujú vlastným personálom s nevyhnutnými odbornými technickými a technologickými znalosťami. Dohľadové služby sú vhodné aj pre jednotlivcov vykonávajúcich obchodnú činnosť ako samostané fyzické osoby.

Potreby rôznych klientov sú zvyčajne veľmi rôzne, pretože nie každý potrebuje všetko a na druhej strane ďalší deklarujú iné špecifické nároky. Aby sme vám mohli poskytnúť práve tie služby, ktoré pri vašom podnikaní aktuálne potrebujete, rokujeme s každým klientom o každej zmluve osobitne.

Obsah služieb
 • Úvodná kozultácia, analýza a zdokumentovanie počiatočného stavu.
 • Analýza obchodného modelu a návrh prispôsobeného riešenia.
 • Inštalácia, konfigurácia a nasadenie systému do prevádzky.
 • Správa systému, profylaktika, zabezpečenie bezchybnej prevádzky a zaškolenie používateľov.
 • Servis a technická podpora.
 • Monitorovanie systému a plánovanie ďalšieho rozvoja.
Vaše výhody
 • Úspory a zvýšená efektivita v oblasti zriaďovacích nákladov.
 • Optimalizácia a predvídateľnosť prevádzkových nákladov.
 • Praxou overená a garantovaná kvalita poskytovaných služieb.
 • Permanentná dostupnosť v kritických situáciách.
 • Prakticky okamžitá intervencia v prípade potreby.
 • Svoje kapacity a talent môžete pokojne venovať jadru svojej obchodnej činnosti.
Zmluvný servis
 • Technická podpora prostredníctvom technológií vzdialeného prístupu.
 • Nepretržité monitorovanie činnosti systému.
 • Kompletná správa aktualizácií a opravných balíčkov.
 • Správa a monitoring sieťových zdrojov.
 • Správa doménových adresárových služieb.
 • Správa používateľských účtov a prístupu k zdieľaným zdrojom.
 • Správa bezpečnosti sieťovej infraštruktúry.
 • Správa a servis poštového uzla.