Agenda

Tvorba zákazníckeho programového vybavenia. Špecializované aplikácie pre zvláštne účely, vizualizačné a riadiace systémy. Automatizácia ucelených technologických procesov, zber a spracovanie údajov. Ovládače pre hardvérové architektúry. Implementácia prostriedkami v rozsahu od Assembleru cez C/C++ až po C# a technológie platformy dotNET.

Vývoj špecializovaných digitálnych systémov

Návrh a implementácia zákazníckych riešení. Prístroje a zariadenia, špecializované rozhrania, funkčné bloky alebo inteligentné riadiace členy. Typická implementácia do programovateľnej logiky prostredníctvom progresívnych modelovacích technológií. Sprevádzame vás od konceptu, cez realizáciu až k nasadeniu v produkčných podmienkach. Zabezpečujeme technickú podporu a servis nie len počas riešenia projektu, ale podľa dohody aj v nasledujúcom období.

Programové vybavenie pre automatizované systémy
Aplikačná vrstva poskytuje komfortné interaktívne a analytické možnosti obsluhe konkrétnych systémov. Realizujeme riadiace a monitorovacie systémy, špecializované meracie pracoviská, polohovacie a vizualizačné systémy s využitím televíznej alebo laserovej techniky, riešenia pre skupinovú spoluprácu alebo distribuované aplikácie pre intranet.

Vnorený softvér
Vyvíjate softvér pre zariadenia, stroje a prístroje. Vyvíjaný systém musí vyhovovať rôznym nárokom v súvislosti s výškou nákladov, času, funkcionality, zhodnotenia, stability, rozšíriteľnosti a prenositeľnosti. Tak isto musí byť zaručená návratnosť investícií. Pomôžeme vám navrhnúť vašim požiadavkám vyhovujúcu kombináciu hardvéru a softvéru a navrhnuté riešenie efektívne zrealizovať.

Jednoúčelové nástroje a ovládače zariadení
Tam kde končia možnosti dávkového súboru alebo skriptu, otvára sa priestor pre možnosti nasadenia či už jednoduchších alebo komplikovanejších programových nástrojov. Účel použitia určuje konkrétna potreba zadávateľa. Ide napríklad o manuálny zber údajov, komunikačné a konverzné nástroje, spracovanie dát a pod.

Automatizácia a riadiace systémy
Riadiace systémy s počítačovo ovládaným riadením, dohľadom a vizualizáciou procesov majú významný vplyv na zvýšenie výkonnosti technických zariadení, mobility, bezpečnosti a zvýšenie komfortu ľudskej obsluhy. Automatizácia je iba časťou celkového riešenia. Nemá význam automatizovať všetko, čo príde pod ruku. Automatizácia je účelná iba vtedy, keď sa elektronika, programové vybavenie a podnikové hospodárstvo synchrónne zladia do optimálneho riešenia. Tak vznikajú inovatívne, technicky realizovateľné koncepty zaisťujúce komerčný úspech. Poznávanie, meranie, zber údajov, vyhodnocovanie a veľa fortieľu patria k veci. Vy prinesiete znalosť podnikových procesov vo vašej firme a my realizujeme to ostatné.

Technológie

Embedded a RealTime technológie Obzvlášť "vnorené" systémy nám umožňujú prejaviť celú disponibilnú šírku technologického záberu, skúseností a know-how: od konštrukcie hadvéru cez aplikácie bez operačného systému, programovateľnú logiku CPLD, FPGA až po komplexné architektúry paralelných procesorových systémov. Od assemblerovských hardvérovo závislých programových vrstiev, cez VHDL modelovanie hadvéru až po komplexné C# sofvérové moduly a aplikácie.

Vývojové a programovacie nástroje
Dobrý dizajn je základným kameňom každého diela. Uvedomujeme si význam informačných technológií a tvrdo pracujeme aby sme v tejto oblasti držali krok s dobou. Pri tvorbe riešení používame progresívne nástroje a technológie, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti.

Funkčné vzory a prototypy
Úspešný vývoj elektronických modulov si vyžaduje optimálny návrh nielen pre funkčné prototypy ale predovšetkým pre finálne riešenia. Prax ukazuje, že najlepšie výsledky sú dosahované pri najtesnejšej spolupráci návrhárov s konštruktérmi. Nadobudnuté skúsenosti sú zárukou bezproblémového technologického rozhrania k vhodným výrobným partnerom.

Verifikácia
Technológie virtuálneho simulovania a verifikácie navrhovaných riešení umožňujú dosahovať podstatné skrátenia vývojových cyklov. Moderné simulačné metódy umožňujú odhalenie kritických častí dizajnu ešte pred samotnou fyzickou realizáciou čo zvyšuje transparentnosť a spoľahlivosť riešenia.